Usługi

W parku maszynowym posiadamy żurawie samowznoszące Firmy PEINER SMK 108, SMK 108/1, SMK 108/2. Zaletą tych żurawi jest niski koszt transportu, montażu i demontażu dzięki zastosowaniu osi jezdnych transportowych, będących na wyposażeniu Firmy. Dzięki fachowemu doradztwu jesteśmy w stanie dobrać Państwu w sposób optymalny dźwigi do realizacji inwestycji przy minimalizacji kosztów najmu. Zatrudniamy operatorów o dużym doświadczeniu i najwyższych kwalifikacjach.

PARAMERTY ŻURAWI

Typy żurawi SMK 108 SMK 108/1 SMK 108/2
Wysięg 40,0 m 40,0 m 42,0 m
Wysokość podnoszenia 20/28,0 m 20/28,0 m 20/28,0 m
Udźwig max. 5,0T 3,5 T 5,0 T
Udźwig min. 1,0 T 1,3 T 1,1 T
Zapotrzebowanie mocy 29,0 KV 29,0 kV 30,0 kV

 

Wszystkie żurawie są przystosowane do jazdy po torach, co poprawia parametry pracy żurawia. Dodatkowo żurawie są nieodpłatnie wyposażane w pojemnik na beton i widły do transportu cegły. Wszystkie żurawie są wyposażone w sterowanie radiowe, co w znacznej mierze poprawia bezpieczeństwo pracy. Osobą do kontaktu jest Włodzimierz Ramocki, telefon komórkowy 662 093 800.